لینک فایل بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهرانرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:زندگی زناشویی,رضایت از زندگی زناشویی,عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی زناشویی,تحصیلات همسان,پایگاه اجتماعی اقتصادی,میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی,بررسی میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در شهر تهران

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

چکیده

باتوجه به اهمیت رضایت از زناشویی در تحکیم خانواده، در پژوهش حاضر میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در میان زنان و مردان متأهل 18 - 60 سال شهر تهران بررسی شد که حداقل یکسال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته باشد. درتدوین چهارچوب نظری این پژوهش،از نظریه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارتباطات استفاده شد. روش مورد استفاده پیمایش و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است.

حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متأهل مناطق2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شده است. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته­ها نشان داد که میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت زندگی زناشویی، اختلاف سنی زوجین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان تحصیلات زوجین رابطة معنادار دارد، هم چنین یافته‌های پژوهش وجود رابطة معنادار بین متغیر وابسته یعنی رضایت از زندگی زناشویی و دیگر متغیرهای مستقل پژوهش یعنی، میزان استفاده از رسانه‌ها، تحصیلات همسان زوجین، میزان درآمد خانواده و وضعیت اشتغال زنان متأهل ( شاغل و خانه‌دار) را تأیید نکرد. سرانجام، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که تنها متغیر مستقل باقیمانده در معادله یعنی میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر در حدود 40% از متغیر وابسته را تبیین می‌کند.

کلیدواژگان:

اختلاف سنی

تحصیلات همسان

پایگاه اجتماعی- اقتصادی

میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژگان

مقدمه

بیان مسئله

سوالات مسئله

نظریه‌های جامعه‌شناسی:

مدل نظری راهنمای پژوهش

مدل نظری عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

فرضیه‌های اصلی پژوهش:

فرضیه‌های زمینه‌ای پژوهش:

روش پژوهش

جدول 1: ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس‌های پرسشنامة رضایت زناشویی و میزان عشق و علاقه

توصیف متغیر وابسته

توصیف متغیر‌های مستقل و زمینه‌ای:

یافته‌های استنباطی:

جدول2‌: چگونگی وضعیت رابطة متغیرهای مستقل و زمینه‌ای با متغیر وابسته

بررسی روابط چند متغیری:

جدول 3: مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته(رضایت از زندگی زناشویی)

بحث و نتیجه گیری

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی:مبانی نظری تیپ های شخصیت,مبانی نظری تیپ شخصیتی,مبانی نظری در مورد تیپ شخصیتی,دانلود مبانی نظری تیپ شخصیتی,پیشینه تحقیق در مورد تیپ شخصیتی,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی,دانلود پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی,تاریخچه تیپ شخصیتی,تاریخچه تیپ های شخصیتی,ادبیات و پیشینه تیپ شخصیتی

بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله:ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,لزوم رفع ابهام در مورد معامله,استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله,موارد عدم لزوم رفع ابهام در مورد معامله,دانلود پایان نامه استثنائات رفع ابهام معامله,دانلود پایان نامه عدم لزوم رفع ابهام در معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,پایان نامه ابهام در مورد معامله

پاورپوینت معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن:معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن,مقاله معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن,تحقیق معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن,پژوهش معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن,پروژه معنای لغوی اصطلاحی مباهله وچگونگی اداء آن

فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی:برآورد,فهرست تجمیعی, صورت وضعیت,اکسل برآورد

قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی:سن مسئولیت كیفری,سلب آزادی,قرار بازداشت موقت‌,كانون اصلاح و تربیت,مفهوم لغوی طفل,ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال,قوانین موجود در برابر گرفتن آزادی از کودکان در حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین بین المللی

بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران:قاعده غرر,غرر در بیع داخلى,غرر در حقوق اسلامى,غرر در قانون مدنى ایران,غرر در معاملات,بررسی قاعده غرر,تاثیر غرر در معاملات,دانلود پایان نامه غرر,دانلود پایان نامه غرر در معامله,دانلود پایان نامه ارشد حقوق

بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان:کلمات کلیدی,اعتیاد,مواد مخدر,اعتیاد نوجوانان,بزهكاری نوجوانان,دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی,بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان,خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی,دانلود پایان نامه علوم اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان:مبانی نظری پاداش در سازمان,دانلود مبانی نظری پاداش در سازمان,دانلود پیشینه تحقیق پاداش در سازمان,پیشینه تحقیق پاداش در سازمان,ادبیات نظری پاداش در سازمان,فصل دوم پایان نامه پاداش در سازمان,ادبیات و مبانی نظری پاداش در سازمان

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری:دیوان عدالت اداری,پیشینه دیوان عدالت اداری,نحوه تاسیس دیوان عدالت اداری,دانلود مقاله تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری,دانلود مقاله حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی:استحصال مس,روش هیدرومتالورژی, کانه های اکسیدی,هیدرو متالورژی مس,استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه های اکسیدی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد,دانلود پایان نامه ارشد مواد